GELECEK TV
 
Yayında :
 
 
 

CEZA İNFAZ KANUNU DEĞİŞMELİDİR

 

Son süreçte gündemi ziyadesiyle meşgul eden Yeni İnfaz Yasası hakkında Partimizin kurumsal düşüncesinin bir kez daha paylaşılması adına İzmir İl Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz bu kısa açıklamada, konuyu ana hatlarıyla irdelemek istiyoruz.

Yapılan düzenleme için COVID-19 salgını nedeniyle tutuklu ve mahkûmların sağlık durumlarının riske atılmamasının temel maksatlardan olduğu iddia edilse de, düzenleme sonucu mahkûmlar açısından ayrım yapılmış olması, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu sağlık ise, devlete karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar da kişilere karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar da aynı salgın tehdidinin muhatabıdır.

Konuyu salgının dışında, çağın gereklerine uygun bir İnfaz Yasası mantığıyla değerlendirdiğimizde bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen ve toplum tarafından da kabul gören “Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir, şahıslara karşı işlenen suçları affetmek yetkisi yoktur” sözü akıllara geliyor. Söz ile uygulamanın çeliştiğine bir kez daha üzülerek tanık olmaktayız. Bununla beraber adaletin tesisinden uzak, ayrımcılığı ise tetikleyici mahiyette olan mevcut düzenlemenin, gerçekte örtülü bir af yasası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Suçu ve suçluyu övmeyen, şiddet çağrısı yapmayan, anayasal hakların kullanılması mahiyetinde inanç ve düşüncelerini ifade eden gazeteciler, aydınlar, iş insanları ve sade vatandaşlar bu eylemleri nedeniyle tutuklama tedbirine veya mahkûmiyete maruz kalarak cezaevlerinde tutulmaktadır.

Buna karşın, masum vatandaşları dolandıran, devletin kendisine emanet ettiği değer ve kıymetleri zimmetine geçiren, makamını veya kamu görevini suiistimal eden, rüşvet alan, hırsızlık, evrakta sahtecilik ve yağma (gasp) yapan ve bu sebeplerle mahkûm olmuş, tehlikelilik bakımından topluma zarar verme potansiyeli çok yüksek olan mahkûmlar ve dolayısıyla suç şebekeleri, tahliye edilmiştir.

Bütün bu düzenlemelerin kabulü mümkün değildir. Devletin temelinin adalet olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Fikrini açıklayanları mahkûm eden, topluma tehdit oluşturanları ise serbest bırakan bir anlayışın kamu vicdanında derin yaralar açacağı ve adalete olan güveni sarsacağı muhakkaktır, ivedilikle bu yanlıştan dönülmelidir.

Gelecek Partisi olarak; çağdaş, mağdurun hakkını korurken mahkûmun da ıslahına odaklı, tutuklu ve mahkûmların başta sağlık ve can güvenlikleri olmak üzere insan onurunu koruyacak ve ihtiyaçlarını kâmilen temin edebilecek yeni bir Ceza İnfaz Kanunu’nun yapılmasının zaruri olduğuna inanıyoruz. Bu konuda atılacak her adımın destekçisi olacağımızı bu vesileyle ilan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı

Cem KAVUR     

 

 
Tarih       : 01 Mayıs 2020
 
 

En iyi mobil görünüm için:

Telefonunuzda "Google Chrome" kullanınız. Uzun metinlerde en alttaki "Basitleşmiş görünümü göster" seçiniz.

Örnek seçim için tıkla!

Tüm Hakları Saklıdır. | All Rights Reserved | Copyright © 2020 

 
 

Powered By TvSitesiKur